Loopbaan Assessment

Dit assessment wordt ingezet in het kader van mobiliteitsonderzoek, re-integratie, outplacement of elk ander vraagstuk op het gebied van de loopbaan van een werknemer. Dit type onderzoek wordt ingezet wanneer iemand meer zicht wil krijgen op zijn/haar eigen loopbaan in de zin van: wat past bij mij en waar ben ik goed in? Vaak worden dit soort onderzoeken ingezet wanneer iemand zijn huidige functie niet meer kan of wil uitoefenen. Belangstellingsvragenlijsten maken  onder andere deel uit van deze assessmentvorm. Afhankelijk van de vraagstelling van kandidaat of opdrachtgever kunnen er concrete suggesties gedaan worden ten aanzien van passende (alternatieve) functies voor de kandidaat.

De onderdelen

Het assessmentonderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd Registerpsycholoog NIP en bestaat standaard uit de volgende onderdelen:

 • intakegesprek opdrachtgever
 • interview kandidaat
 • diverse capaciteitstesten
 • persoonlijkheidsvragenlijst(en)
 • vragenlijsten leerstijlen
 • belangstellings- en interessevragenlijsten
 • sterkte- zwakteanalyse
 • heldere eindrapportage
 • telefonische nabespreking

Optioneel:

 • praktijksimulatie/rollenspel
 • persoonlijke nabespreking met kandidaat/opdrachtgever