Uw Assessmentpsycholoog doet onderzoek naar de achtergrond, morele waarden en drijfveren van een (toekomstig) werknemer met betrekking tot de uitvoering van een specifieke functie.

Weet wie u de hand schudt

Een IntegriteitsAssessment biedt uitkomst bijvoorbeeld wanneer u te maken heeft met één of meer van de volgende situaties:

 • Heeft u achtergrondinformatie nodig over uw sollicitant voordat u hem/haar in dienst neemt of promoveert?
 • Is uw werknemer/sollicitant werkzaam in een werksituatie waarin hij/zij verleidt kan worden tot niet integer gedrag?
 • Krijgt uw werknemer/sollicitant zware financiële verantwoordelijkheden?
 • Krijgt uw werknemer/sollicitant te maken met zeer vertrouwelijke/gevoelige informatie?
 • Gaat uw werknemer/sollicitant werken met kwetsbare doelgroepen (kinderen / gehandicapten / ouderen)?

Met toestemming van de deelnemer wordt nader onderzoek gedaan naar diens achtergrond, persoonlijkheid, morele waarden en drijfveren. Daarnaast worden een aantal documenten getoetst, zoals het cv en behaalde diploma’s.  Indien gewenst wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag aangevraagd (VOG). Het onderzoek wordt gerelateerd aan de (voorbeeld)functie en de uitvoering van de specifieke, bijbehorende taken. De uitkomst van het IntegriteitsAssessment geeft u een indicatie over de professionele integriteit van uw kandidaat/sollicitant.  

Lees meer over waarom een IntegriteitsAssessment belangrijk kan zijn voor u en uw organisatie: IntegriteitsAssessment, waarom?

Aanvragen Risicoprofiel
Beschrijf voor welke situatie/functie u een IntegriteitsAssessment overweegt en ontvang een gratis risicoprofiel:

IntegriteitsAssessment, de onderdelen

 • persoonlijkheidsvragenlijst(en)
 • vragenlijsten met betrekking tot integriteit
 • diepte-interview kandidaat
 • cv-check en referentieonderzoek
 • opvragen en controleren van gegevens bij instanties
 • controle internetprofiel
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • evaluatiegesprek

Lees meer over wat het IntegriteitsAssessment  voor u als organisatie inhoudt: IntegriteitsAssessment

Interesse?  
Wilt u meer weten over het IntegriteitsAssessment of wilt u direct een onderzoek inplannen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Uw Assessmentpsycholoog: