Selectie Assessment

Bij dit onderzoek wordt er gekeken of een kandidaat geschikt is voor het uitoefenen van een bepaalde functie. De bijbehorende specificaties en competenties zijn vooraf, naar aanleiding van het functieprofiel en het intakegesprek met de opdrachtgever bepaald. Na het onderzoek zal er een concrete uitspraak gedaan worden of de betreffende kandidaat al dan niet geschikt is voor die bepaalde functie.  Een dergelijk assessment wordt vaak ingezet bij een sollicitatieprocedure.

De onderdelen

Het assessmentonderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd Registerpsycholoog NIP en bestaat standaard uit de volgende onderdelen:

  • intakegesprek opdrachtgever
  • interview kandidaat
  • diverse capaciteitstesten
  • persoonlijkheidsvragenlijst(en)
  • sterkte- zwakteanalyse
  • praktijksimulatie/rollenspel
  • heldere eindrapportage
  • telefonische nabespreking

Optioneel:

  • extra rollenspel 
  • persoonlijke nabespreking met kandidaat/opdrachtgever