Wat houdt het IntegriteitsAssessment in?

Bij het IntegriteitsAssessment wordt nader onderzoek gedaan naar de achtergrond, persoonlijkheid, morele waarden en drijfveren van een kandidaat met betrekking tot de uitvoering van een specifieke (voorbeeld)functie en daarbij behorende taken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren Registerpsycholoog NIP/ Arbeid & Organisatie. Er wordt geen uitspraak gedaan over de algehele geschiktheid van een kandidaat voor een functie. Daarvoor kunt u een regulier assessment afnemen. Voor meer informatie hierover of het boeken hiervan klik hier.

Het IntegriteitsAssessment bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een uitgebreid intakegesprek -met u als opdrachtgever- om de kritische factoren rondom het onderwerp integriteit in kaart te brengen
  • Persoonlijkheidsvragenlijst(en) Deze brengen de persoonskenmerken die samenhangen met integriteit in kaart.
  • Vragenlijsten met betrekking tot integriteit Dit betreft vragenlijsten die op open wijze vragen stellen rondom het begrip integriteit, maar ook vragenlijsten die zich richten op morele waarden en dilemma’s.
  • Een diepte-interview Dit gesprek is gericht op het in kaart brengen van de persoonlijkheid en integriteit van de kandidaat; met de resultaten van de vragenlijsten als achtergrond.
  • Cv-check en referentieonderzoek  Het CV van de deelnemer wordt gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Ook wordt er referentieonderzoek gedaan.
  • Opvragen en controleren van gegevens bij instanties Dit betreft diplomaverificatie en kredietwaardigheidscheck (indien noodzakelijk).
  • Controle internetprofiel Hier wordt gekeken of de manier waarop de deelnemer zich op internet presenteert past bij de professionaliteit van de betreffende (voorbeeld)functie.
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (indien wenselijk) IntegriteitsAssessment.nl faciliteert bij de aanvraag van de VOG bij de gemeente.
  • Evaluatiegesprek Dit gesprek is gericht op het bespreken van de uitkomsten van het onderzoek, indien nodig het confronteren van de deelnemer.

Uitgangspunt van het IntegriteitsAssessment is het in kaart brengen van de professionele integriteit van de deelnemer, dat wil zeggen gerelateerd aan de (voorbeeld) functie van de deelnemer. 
 
Om bovenstaand onderzoek te kunnen verrichten is toestemming van de deelnemer nodig; deze dient hiervoor een Toestemmingsformulier te ondertekenen.

Over de uitkomsten van het onderzoek ontvangt u als opdrachtgever een beknopte eindrapportage. Dit gebeurt nadat de deelnemer hiervoor toestemming geeft (dit conform de regels van het Nederlands Instituut van Psychologen, NIP).

De kosten van de afname van een standaard IntegriteitsAssessment zijn € 1.850,- exclusief btw. Voor aanvullende onderzoeksvragen en functies op executive niveau geldt een aangepast tarief, neem hiervoor contact op.

Interesse?  

Wilt u meer weten over het IntegriteitsAssessment of wilt u direct een onderzoek inplannen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Uw Assessmentpsycholoog: