IntegriteitsAssessment, waarom?

In deze tijd blijkt dat er bij organisaties een sterke behoefte is aan het aannemen van integer personeel. Dit komt doordat mensen zich steeds meer bewust worden van de (negatieve) gevolgen van personeel dat ‘zijn boekje te buiten gaat’. Denk maar aan de financiële sector, de zorg, de kinderdagverblijven; geen enkele branche blijft bespaard.

Wat komt er allemaal bij een IntegriteitsAssessment kijken?

Bij integriteit komt heel wat kijken. Het eerste, en meest belangrijke is, om met een opdrachtgever vast te stellen wanneer een deelnemer wel of niet integer handelt in het kader van zijn functie-uitoefening. De uitkomst van een IntegriteitsAssessment moet namelijk niet aangeven of een persoon wel of niet integer is, maar of diens gedrag wel of niet past bij de professionaliteit van de functie.

Waarop is het IntegriteitsAssessment gericht?

Het IntegriteitsAssessment is erop gericht om enerzijds noodzakelijke achtergrondinformatie over een kandidaat/sollicitant in kaart te brengen. Anderzijds geeft het assessment inzicht in de persoonlijkheid en de morele waarden van een deelnemer. Er worden verschillende ‘instrumenten’ ingezet, zoals persoonlijkheids-  en integriteitsvragenlijsten, diepte interview(s), screening wat betreft cv, diploma’s, referentiecheck, social media en (desgewenst) kredietwaardigheid. Ook dient de kandidaat/sollicitant een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. 

Wat anderen zeggen

Organisaties hebben er baat bij om iets te weten te komen over de integriteit van hun werknemer/sollicitant. Hieronder een aantal uitspraken / wetenswaardigheden die dit onderbouwen:

Integriteit hangt nauw samen met consciëntieusheid en is een goede voorspeller van effectief werkgedrag. Bron: Schmidt en Hunter

Organisaties waar integere medewerkers werken zijn productiever. Gebaseerd op Harvard professor Michael C. Jensen

Na intelligentie heeft integriteit de hoogste toegevoegde waarde als het gaat om het voorspellen van arbeidsprestaties. Bron: Wim Bloemers

Integriteit is meetbaar, maar moet onderbouwd en met zorgvuldigheid in kaart worden gebracht. Uw Assessment Psycholoog heeft daarom het IntegriteitsAssessment ontwikkeld. Hiervoor is een uitgebreid marktonderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met diverse betrokken partijen.

Interesse?  
Wilt u meer weten over het IntegriteitsAssessment of wilt u direct een onderzoek inplannen? Neem dan contact op met Uw Assessment Psycholoog: